از همه موجودات زنده خاک، کرم های خاکی بزرگترین عضو خاک از نظر وزن هستند. منافع این کرم ها همیشه برای کشاورزان قابل درک بوده است. کشاورزان بعد از اضافه کردن کود به زمین، از دیدن این کرم ها در زمین خود خوشحال می شوند. آن ها کرم خاکی را به عنوان یک نشانه خوب در خاک می دانند.
در یک آزمایش که در دانشگاه پرتوریا انجام شد، در چند گلدان خاک ریختند . به نیمی از گلدان ها کرم خاکی اضافه کردند. نتیجه این بود که آن دسته از گیاهان که کرم خاکی در گلدانشان وجود داشت عملکرد بهتری داشتند.در یک مطالعه که در نیوزلند انجام شد با اضافه کردن کرم های خاکی به خاک، 30 درصد میزان تولید افزایش یافت. هر کس که به زمین های حاوی نهال یا محصولات دیگر، کرم خاکی اضافه کرده بود اعلام کرد که محصولات عملکرد بهتری داشته اند.

🔰کاربرد های انواع مختلف کرم خاکی در مزارع
✅1- مواد آلی پوسیده در سطح و درون خاک زمانی که نرم می باشند و پر از میکروارگانیسم هستند .
✅2- زمانی که کرم ها از خاک یا مواد آلی عبور می کنند، سطح نیتروژن، پتاسیم و کلسیم را تا حد زیادی در آن ها افزایش می دهند.
✅3- وجود کرم های خاکی در خاک باعث می شود بسیاری از مواد معدنی برای گیاه قابل دسترس شوند.

🔴نکته مهم : باغداران عزیز به طورکلی مبارزه شیمیایی باکرم سفید ریشه هرساله از اوایل اردیبهشت ماه تا اواسط پاییز انجام می شود.
مبارزه شیمیایی یک دوره سه ساله می باشد که باید رعایت شود.

کود زیگلر آلمان - خرید کود زیگلر - فروش کود کامل آلمانی