ذرت را باید در فصل گرم کاشت. معمولا این گیاه 10 الی 14 روز بعد از کاشت در دمای 75 درجه سانتیگراد، شروع به جوانه زدن می کند اما سرعت جوانه زدن آن فقط 75 درصد می باشد.
ذرت ها در دمای بین 60 تا 95 درجه فارنهایت در بهترین حالت رشد خواهند کرد.
ذرت همچنین ممکن است از 60 تا 100 روز برای برداشت زمان ببرد
فضای مورد نیاز برای کاشت ذرت
جوانه ذرت را باید در عمق 2 سانتی متری خاک بکارید. دانه های گیاه باید در صورت کوتاه بودن، حدود 5 تا 10 سانتی متر باهم فاصله داشته باشند. البته فاصله این گیاه از سایر گونه های گیاهی باید بین 45 تا 60 سانتی متری باشد. ذرت هایی که بیش از حد نزدیک به هم کاشته شده باشند، به آب و کود بیشتری نیاز خواهند داشت.

بهترین زمان کاشت ذرت