در سال اول کاشت درخت بادام باید به نهال بسیار آب دهید. به گونه ای که در طی تابستان و گرما، هفته ای یک مرتبه آن را ک آبیاری کنید. همچنین می توانید به نهال خود، تقویت کننده ای استاندارد بدهید. هر چند وقت یک بار نهال را از نظر آفات شامل کرم ها، شته ها و… چک کنید. در صورت ضرورت می توانید این آفات را با صابون های حشره کش استاندارد کنترل کنید. شکوفه های بادام بسیار شیرین هستند و از این رو زنبورهای بسیاری را به سمت خود جذب می کنند
برای درخت بادام یک بیماری قارچی وجود دارد. درخت بادام در طی این بیماری، برگ هایش قهوه ای شده و به سمت بالا برمی گردد. در صورت رویت چنین نشانه هایی، بدون درنگ برگ های آلوده را بکنید و از درخت بادام حذف کنید. سوزاندن این برگ ها نیز ایده خوبی برای جلوگیری از رشد قارچ ها می باشد. هر برگ افتاده در اطراف درخت را با وسیله ای مانند چنگک جمع کنید.

نکات مهم و ضروری در کاشت درخت بادام

درخت بادام از نظر شکل ظاهری درختی با برگ های باریک و ۱٫۵ تا ۷ متر ارتفاع و متراکم می باشد. بادام ها داخل میوه هایی شبیه به هلو رشد کمی کنند. اگر چه پوشش دور آن ها برای مردم میوه به حساب نمی آید اما این پوسته از نظر تکنیکی، جزء میوه ها محسوب می شود.

برای برداشت بادام شیرین، در هنگام کاشت حتماً باید بادام شیرین بکارید. بادام تلخ و شیرین دو نوع متفاوت از بادام هستند. بادام تلخ دارای سیانید می باشد. از کاشتن این نوع بادام خودداری کنید. گروهی دیگر از بادام ها نیز شکوفه های زیبایی می دهند اما منجر به تولید میوه نمی شوند. این دسته از بادام ها نیز فقط به منظور زیبایی ظاهری که دارند، پرورش داده می شوند.

شخم زدن با تراکتور دو چرخ گریلو ایتالیا مدل G85 در باغات مراغه