منظور از اصلاح خاک شور، کاهش دادن مقدار املاح محلول خاک به ویژه درناحیه رشد ریشه درختان است. لازمه این کار علاوه بر آبشویی با آب باکیفیت مناسب، مناسب بودن زهکشی خاک است یعنی اینکه آب به همراه املاح بتوانند به راحتی در خاک حرکت کرده و از ناحیه ریشه خارج شوند.

طبقه بندی آب های شور در کشاورزی

1- آب با دسی زیمنس کمتر از 4 کم شوری می باشد.
2- آب با دسی زیمنس بین 8 تا 12 شوری متوسط است.
3- آب با دسی زیمنس بیش از 12 شوری زیاد است.

مضرات شوری خاک در باغات پسته

1- کاهش توانایی ریشه برای جذب آب
2- مسمومین گیاه بر اثر یون‌های سدیم بور و کلر
3- کاهش نفوذپذیری آب در خاک‌های شور
4- رسوب کردن عناصر غذایی در خاک بر اثر افزایش اسیدیته یا پی اچ در خاک‌های سدیک
5- کاهش توانایی گیاه در جذب همه مواد غذایی به ویژه کلسیم و پتاسیم
6- سرخشکیدگی
7- حاشیه خشکی برگ

راه کار مبارزه با شوری در مزارعه پسته

1- گچ کشاورزی کاربردهای بسیار زیادی در مناطق پسته کاری به خصوص در خاک‌های شور و قلیایی دارد.
2- گچ باعث کاهش شوری خاک می‌شود؛ یعنی گچ می‌تواند شوری خاک را برای گیاه به حدود نصف کاهش دهد.
3- در خاک‌های شور فقط باید از کود سولفات آمونیم دو نوبت در سال استفاده کرد.
4- استفاده از کودهای اوره و نیترات آمونیوم در خاک شور توصیه نمی‌شود.
5- استفاده از ارقام مقاوم به شوری مثل رقم بادامی زرندی
6- استفاده از کالبونیت کلسیم و مواد ضد شوری
7- استفاده محتاطانه از هیومیک اسید
8- محدود کردن کود های مرغی و گوسفندی و کودهای پرندگان
9- اصلاح بافت خاک و سوق دادن آن به صورت یک خاک با بافت شنی و سبک بر بافت رسی

شخم زدن با تراکتور دو چرخ گریلو ایتالیا مدل G85 در باغات مراغه