پلیت مرغی از دسته کود های کامل است که منبع ماده آلی برای تقویت انواع خاک هاست. علاوه برداشتن مواد مغذی از نظر نیتروژن نیز بسیار کود غنی تری نسبت به دیگر کودهای ارگانیک به شمار می رود.

 • با استفاده از پیشرفته ترین روشهای علمی و ماشین الات مدرن، صددرصد خالص از کمپوست کود مرغی تهیه میشود
 • درحین تولید کاملا ضدعفونی و استریل شده و فاقد عوامل بیماریزا٬ بذر، علف هرز٬ لارو و تخم حشرات و  سایر الودگی های  متداول در کودهای دامی خام  میباشد.
 • با  دارا  بودن تمامی  مواد غذایی مورد نیاز گیاهان  و  ۹۰%  ماده الی مفید٬ حاصلخیزی خاک را افزایش داده و  سبب ازدیاد محصول و بهبود  کیفیت آن میگردد.
 • کاملاخشک و بشکل پلت دربسته بندی عرضه میگردد که مراحل حمل و نقل٬ انبارداری و  مصرف آن به سهولت انجام پذیرفته است.
 • مزایای پلیت مرغی :
 • – اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک
 • – افزایش مواد آلی خاک
 • – افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک
 • – بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک
 • – کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک
 • – تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر
 • – افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی
 • – کاهش چسبندگی خاکهای رسی
 • – افزایش چسبندگی خاکهای شنی
 • – کاهش موضعی ph خاک

نکاتی در مورد پلیت مرغی:
– پلیت مرغی دارای NPK  طبیعی است و موجب اصلاح فعالیت بیولوژیکی ، کشت و کار و خواص شیمیائی خاک می شود.
– سه تن کود مرغی تازه معادل ۵۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم ، ۱۰۰ کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم اوره دارد.
– کود مرغی ترکیب شیمیایی بسیار متفاوت نسبت به سایر کود های حیوانی دارد.
– کود مرغی تازه حدود ۷۰ درصد رطوبت دارد
– برای کاهش خروج گاز امونیاک و بوی تند کود مرغی و کاستن تلفات روان آب فسفر و عناصر غذایی کم مصرف ، کود مرغ با سولفات آلومینیوم اصلاح می شود.

برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران