نماتدها حیوانات کرمی شکل کوچکی هستند که در تمام نواحی که آب به مقدار جزئی وجود داشته باشد زندگی و فعالیت می کنند، نماتدها غالباً با میکروسکوپ قابل مشاهده هستند و بیشتر در خاک حضور دارند.

نماتدها بسته به نوع خود می توانند انگل جانوران، گیاهان و یا گندخوار باشند. از بین نماتد ها نماتدهای انگل گیاه اغلب خاک زی بوده و به ریشه گیاهان حمله می کنند. نماتد های گیاهی با استفاده از اندام نیشی شکل خود در دهان (استایلت) از شیره گیاهان و یا محتویات سلول گیاهان تغذیه می کنند.

پیشنهاد خرید فارم کالا
بیماری نماتد

الحاقی اره علفتراش

900,000 تومانبیشتر بدانید

علائم و خسارات نماتدهای مرکبات

مهمترین علامت این آفت بروز زوال تدریجی در درختان مرکبات است. این عمل به دلیل گسترش تدریجی عارضه روی ریشه و کم شدن مواد غذایی گیاه به واسطه آن است. بنابراین در این خصوص هر چه درخت قوی تر و مسن تر باشد علائم در آن دیرتر بروز پیدا می کند.

پیشنهاد خرید فارم کالا
بیماری نماتد

خامه گیر برقی آرسان ترکیه

20,500,000 تومانبیشتر بدانید

مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد و توسعه بیماری نماتد

نماتد بصورت طبیعی در خاک‌های زراعی حضور ندارد ولی متاسفانه دارای قدرت سرایت و انتقال بسیار سریعی است. نماتد از طریق

  • آبهای زیرزمینی
  • تایر ادوات و ماشین آلات
  • کف پا
  • نهال‌های آلوده

و مواردی از این دست می‌تواند منتقل شود. تغییر شرایط محیطی هم در توسعه و ابتلای کشت به بیماری نماتد موثر است. از عمده‌ترین این عوامل می توان به:

  • افزایش pH و Ec آب و خاک مخصوصا خاک اطراف ریشه
  • ضعف عمومی در گیاه به دلیل عدم کوددهی مناسب

و عواملی از این دست باعث بروز بیماری نماتد در انواع کشت‌ها خواهند شد.

برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران