زمین های کشاورزی که سنگ فراوان دارند را نمی توان با عملیات مکانیزه کشاورزی مورد بهره برداری قرار داد.حتی برخی مواقع این زمین ها برای شخم هم مناسب نیستند. دستگاه های سنگ جمع کن دستگاه هایی هستند که برای تبدیل زمین هایی با سنگ فراوان و تبدیل آنها به زمین های کشاورزی مکانیزه استفاده می شوند. دستگاه سنگ جمع کن یوکسل می تواند سنگ ها در حالت بدون شخم و با شخم از زمین جمع نماید. چنگگ ای این دستگاه در حالت شخم زده می توانند تا عمق 30 سانتیمتری زمین نفوذ کنند و سنگ ها را با انتقال به سطح زمین جمع نمایند. سنگ هایی با قطر 5 – 30 سانتیمتر توسط این دستگاه قابلیت جمع آوری دارند. همچنین این دستگاه مجهز به تخلیه هیدرولیک می باشد که با پر شدن مخزن آن را خالی می نماید. 

شایان ذکر است که دستگاه های یوکسل چندین سال است که در ایران عرضه می شوند و امتحان خود را در این زمینه به خوبی پس داده اند. این دستگاه شامل وام مکانیزاسیون کشاورزی است و می توانید برای خرید آن از تسهیلات کشاورزی استفاده نمایید. جهت دریافت پیش فاکتور می توانید با فارم کالا تماس حاصل نمایید.

ویدیو عملکرد دستگاه سنگ جمع کن یوکسل ترکیه را می توانید در پایین مشاهده بفرمایید

جهت پخش ویدیو روی آن کلیک نمایید.