زرد شدن برگ‌ها در گیاهان و درختان نشانگر کمبود کلروفیل و وجود بیماری در آن‌ها است. گیاه شاید در این وضعیت تا مدتی زنده بماند اما اگر این مشکل رفع نشود باعث ضعیف شدن درختان می گردد که درختان ضعیف نیز به راحتی در معرض انواع آفات و بیماریها قرار می گیرند.
کلروز در گیاهان معمولا به واسطه یکی از دلایل زیر اتفاق می افتد👇
✅کمبود آهن و منیزیم
✅کمبود میزان آهن قابل جذب در اطراف ریشه
✅خاک بیش از حد رسی
✅خاک خیلی فشرده یا بیش از حد مرطوب
✅عدم تعادل عناصر غذایی همچون زیادی فسفر در خاک
✅بالا بودن PH و EC خاک اطراف ریشه
✅آبیاری غرقابی و غیراصولی.

برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران