۱- افزایش تولید در واحد سطح
۲- تولید بیش از یک محصول در سال
۳- افزایش کیفیت محصول تولیدی
۴- صرفه جویی در مصرف آب
۵- استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدرو پونیک
۶- عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازار یابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار
۷- توام کار و تولید محصول در تمام فصل‌های سال با توجه با امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه
۸- ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان و کار آموختگان کشاورزی و استفاده از اوقات فراغت کشاورزان در فصل‌های پاییز و زمستان.

مزایای کشت گلخانه‌ای