معضل بزرگی که کیفیت گردو را تهدید می‌کند و باعث صدمه و خسارت به آن می‌گردد، مسئله سوختگی یا سیاه شدن مغز گردو می‌باشد.
عوامل سوختگی یا سیه شدن به شرح زیر است:
✔️ بیماری بلایت گردو
✔️ کرم مغز خوار گردو
✔️ عوامل ژنتیکی و نوع رقم انتخابی
✔️ عوامل محیطی (تاثیر دما، آب و هوا، رطوبت و نور)
✔️ تغذیه و کود‌دهی
✔️ زمان برداشت و روش برداشت
✔️ نحوه خشک کردن
✔️آبیاری

🔰عمده‌ترین روش های کنترل بیماری، شامل روش‌های:

✔️زراعیف استفاده از ارقام مقاوم
✔️کنترل شیمیایی
✔️مدیریت تلفیقی

🔰روش مبارزه:
✅ کنترل زراعی
✅ استفاده از نهال‌های سالم برای کاشت
✅ رعایت فاصله کاشت در نهالستان
✅ استفاده از ارقام دیر گل مانند فرانکفورت و هارتلی برای فرار از بیماری
✅ هرس شاخه آلودهه به منظور حذف آلودگی و نیز افزایش جریان هوا در شاخه ها
✅ مدیریت آبدهی نهالستان‌ها و باغات، اجتناب از آبیاری بارانی و بخصوص در ز مان گلدهی(اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت)
✅ توجه کافی به تغذیه گردو
✅ کنترل شیمیایی

برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران