🔺کود NPK ترکیبی از سه ماده‌ی اصلی مورد نیاز برای رشد گیاه است. صنعت کشاورزی به شدت بر استفاده از کود NPK برای تأمین غذا در سطح دنیا و سلامت محصولات تکیه دارد. در نتیجه‌ی همین استفاده‌ی کودهای معدنی، جمعیت جهان تقریباً دو برابر شده است.

🔻نقش کود NPK در رشد و نمو گیاه
گیاه برای رشد سالم و بهینه‌ی خود به عناصر مغذی زیادی نیاز دارد. بدون این مواد مغذی گیاهان نمی‌توانند به اندازه‌ی تمام توان خود رشد کنند، میزان برداشت کاهش پیدا می‌کند و بیشتر در معرض بیماری قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین مواد مغذی گیاهان که بدون آن‌ها قادر به ادامه‌ی حیات نیستند، به عنوان عناصر ماکرو (مغذی‌های اصلی) (Macronutrient) شناخته می‌شوند: نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K).
خاک‌ها در اغلب موارد دچار کمبود این مواد هستند که می‌تواند طبیعی و یا نتیجه‌ی کشت بیش از حد و دیگر عوامل محیطی باشد. در صورت وجود کمبود، مواد مغذی باید به خاک اضافه شود تا محیط مناسبی برای رشد بهینه‌ی گیاه ایجاد شود.
هر یک از مواد عناصر ماکرو (مغذی اصلی)، در تغذیه‌ی گیاه ضروری است و در رشد، گسترش و تولید مثل گیاه نقش اساسی ایفا می‌کند.

کود زیگلر آلمان - خرید کود زیگلر  - فروش کود کامل آلمانی

کود NPK چیست؟

از بهترین کودهایی است که می توان برای تامین نیازهای اساسی گیاه از آن استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر به ادامه این مطلب مراجعه بفرمایید.