کرم خراط با نام (Zeuzera pyrina) که به پروانه فری نیز مشهور است؛ از خانواده cossidae و بومی اروپا می باشد. از جمله آفات چوبخوار جدی و خطرناک که بیشتر روی درختان گردو، گلابی، زیتون، گیلاس، آلبالو، سیب، هلو، افرا، بیدمشک، بید، صنوبر، نارون و بلوط در ناحیه مدیترانه ای دیده می شود.

یک پروانه فری می تواند به طور کامل یک نهال جوان را از بین ببرد و درختانی که کمتر از 3 سال عمر دارند با هجوم کرم خراط به علت آسیبی که به تنه آنها وارد می شود؛ در اثر وزش باد به راحتی می شکنند. لارو این حشره در بافت چوبی شاخه‌ها و تنه دالان‌هایی ایجاد می‌کند که باعث ضعیف و در نهایت خشک شدن درختان می‌شود. بیشترین خسارت این آفات در باغات گردو دیده می‌شود.

روش های مبارزه با کرم خراط
مبارزه زراعی:

1️⃣آبیاری صحیح
2️⃣تغذیه مناسب درختان
3️⃣ هرس
4️⃣پوشاندن دالان های فعال لاروی با خمیرهای سمی
5️⃣استفاده از سیم های مفتولی
6️⃣ استفاده از تله های فرمونی
7️⃣ استفاده از تله های نوری

سمپاش شارژی - سمپاش موتوری فارم کالا