یک نهال گواهی شده و مرغوب باید دارای ویژگی های زیر باشد و خریداران نهال در زمان تهیه آن باید به این ویژگیها توجه داشته باشند.
1: نهال پیوندی باید دارای پایه و پیوندک مشخص باشد.
2: از نظر سن،نهال پیوندی باید یکساله (از زمان پیوند) و یا دوساله (از زمان کاشت بذر در خزانه)باشد.
3: جوانه های روی تنه نهال بخصوص در دو سوم قسمت پایینی سالم و قوی باشند تا بتوانند پس از کاشت در زمین اصلی و سربرداری آن،شروع به فعالیت نموده و تعداد شاخه های لازم را در جهات مختلف تنه درخت تولید نمایند.
4: نهال پیوندی باید ساقه ای عمودی داشته باشد و از محل پیوند بطور مستقیم به طرف بالا رشد نموده و گره با زاویه ای با پایه پیدا نکرده باشد.
5: نهال خوب پیوندی باید یک تنه بوده و چند شاخه نباشد.
6: زخم محل پیوند نهال باید کاملا التیام یافته باشد و پوست ،پایه و پیوندک این محل را کاملا پوشانیده و به اصطلاح به خوبی جوش خورده باشد.

ویژگی های یک نهال خوب چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

برای کسب اطلاعات کامل به ادامه ی این مطلب سر بزنید.

جهت مشاهده ابزار آلات باغبانی روی لینک این مطلب کلیک نمایید.