علف زن پشتی هوندا به عنوان یکی از برند های محبوب بین کشاورزان و باغدارن، دارای عملکردی بسیار عالی در برداشت علوفه می باشد. این علف زن ها با بهره گیری از موتور 4 زمانه و کم صدای هوندا توانسته اند رضایت و آسایش کاربران را فراهم نمایند. علفزن های هوندا دارای دود بسیار کم و مصرف بسیار پایین سوخت است که از مزایای موتورهای 4 زمانه هونداست. موتور 4 زمانه هوندا دارای باک بنزین و روغن جداگانه است. و روغن در علف زن های هوندا فقط نقش روان کاری دارد و با سوخت مخلوط نمی شود. همین امر باعث افزایش کارایی این نوع موتور می گردد.

این ویدیو در باغات شهرستان مراغه به صورت اختصاصی توسط فارم کالا تهیه گردیده است.