-بستر خاک خاصیت زهکشی داشته باشد.
شاخص ظرفیت نگهداری آب در آنالیز خاک SP در حد متعارف باشد.
-هرس درخت طوری انجام شود که کانوپی درخت کاملا نورگیر باشد.
-از هرس کار درخواست کنید تناژ درخت را نامتعارف بالا نبرد.

  • در صورت رشد خوشه ای میوه در شاخه ها، میوه های ریز را حذف کنید تا جریان هوا بین میوه انجام شود.
    -بهار سرد و بارش های تابستانه زنگ خطر حضور این عارضه هست.
    از شرایط آب و هوایی در روند رشد میوه کاملا آگاه باشیم.
    -علف هرز را در ارتفاع خیلی کوتاه نگه دارید.
    علف هرز حضور رطوبت را در اطراف درخت تثبیت می کند.
برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران