تغذیه گیاهان امروزه اهمیت بیشتری پیدا کرده است و عوامل زیادی در این امر دخیل هستند، از جمله کاهش عناصر معدنی در خاک و آب و دور شدن از دسترس گیاه و …
امروزه برای بدست آوردن محصولی ارگانیک و سالم نیاز است تا به تغذیه گیاه بیشتر توجه شود.

❇️هميشه ريزش گل‌ها و ميوه‌هاي جوان نشان از كمبود عناصر غذايي نيست.
👈اين پديده خود تنكي(Self thinning)
نام دارد و يك امر طبيعي میباشد.
❇️بطوريكه در درختان ميوه دانه دار مثل سیب و گلابی فقط 5 تا 8 درصد ، در درختان ميوه هسته دار مثل هلو و شلیل 10 تا 20 درصد و در مركبات تنها 3 تا 5 درصد از گل‌ها به ميوه تبديل ميشوند.
❇️استفاده بیش از حد از نیتروژن در درختان سیب باعث بروز پدیده‌ی آبگزیدگی (Water core) در میوه‌ها می‌شود.
❇️استفاده بیش از حد از نیتروژن در درختان “به” و “گلابی” احتمال آلودگی شاخه‌ها به بیماری آتشک (Fire Blight) را افزایش می‌دهد.
❇️کمبود بُر در آلو موجب ترشح صمغ در درختان می شود.
❇️سوین (کارباریل) ارتباط آوندی را برای انتقال مواد غذایی قطع می کند و در تغذیه درختان میوه اختلال ایجاد می‌کند.
❇️درختان میوه‌ی آجیلی پتاسیم بیشتری نسبت به دیگر عناصر جذب می‌کنند.
❇️منیزیم و کلسیم به راحتی از خاک آبشویی می‌شوند.
❇️جذب منگنز توسط گیاه در صورت وجود آمونیوم کمتر و تغذیه گیاهان در حضور نیترات بیشتر می‌شود.

شخم زدن با تراکتور دو چرخ گریلو ایتالیا مدل G85 در باغات مراغه