در این ویدیو با نحوه ی تیزکردن تیغه دستگاه پشمچین برقی با استفاده از دستگاه فرز و آهنربا آشنا می شویم.

همانطور که مشاهده می نمایید تیغه ها را از طرفی که به هم سابیده می شوند با استفاده از یک آهنربا و دستگاه فرزکاری که صفحه آهنبری روی آن نصب شده می توان تیز کرد.

جهت مشاهده انواع پشمچین برقی روی تصویر کلیک نمایید.

پشم چین هاینیگر سوئیس - پشم چین آلمانی - فارم کالا