کره گیر

انواع کره گیر خانگی ایرانی و ترک در ظرفیت های 15 لیتر تا 60 لیتری