تلفن

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

شیردوش انکا ترکیه

دستگاه های شیردوش سیار یکی از ادوات بسیار مهم دامداری است. دستگاه شیردوش انکا ترکیه به طور کامل از ترکیه وارد شده است. این دستگاه قابلیت اطمینان بالایی را برخوردار است.