کود کامل پودری N.P.K 18-18-18(+3)+A+TE

SKU: Ziegler 18-18-18
0 Review(s)
in stock
SKU: Ziegler 18-18-18

درباره محصول

از این محصول می‌توان همچون 20-20-20 N-P-K زیگلر در تمامی مراحل رشد گیاهان به خصوص در زمان رشد رویشی بهره برد و بازدهی مشابهی همچون کود ذکر شده به همراه خواهد داشت. مقدار عناصر ریز مغذی این محصول مشابه عناصر ریز مغذی 20-20-20 N-P-K زیگلر بوده و دارای میزان متعادلی از آمینواسید و 3 درصد منیزیم می‌باشد.

تماس بگیرید

توضیحات

از این محصول می‌توان همچون 20-20-20 N-P-K زیگلر در تمامی مراحل رشد گیاهان به خصوص در زمان رشد رویشی بهره برد و بازدهی مشابهی همچون کود ذکر شده به همراه خواهد داشت. مقدار عناصر ریز مغذی این محصول مشابه عناصر ریز مغذی 20-20-20 N-P-K زیگلر بوده و دارای میزان متعادلی از آمینواسید و 3 درصد منیزیم می‌باشد.

استفاده از این محصول باعث افزایش تشکیل ریشه، بهبود رشد اولیه گیاه، افزایش قند، بهبود رنگ و طعم میوه و در نهایت باعث افزایش وزن محصول شده و در گیاهان زینتی، برگ زینتی، درختان و درختچه ها در مرحله رشد رویشی و افزایش شاخ و برگ گیاه تاثیر فوق العاده و بسزایی داشته و برای این دسته از گیاهان بسیار توصیه می‌گردد.

 

جدول عناصر تشکیل دهنده کود کامل پودری N.P.K 18-18-18(+3)+A+TE به صورت زیر می باشد:

 

جدول پیشنهادی مصرف کود کامل پودری N.P.K 18-18-18(+3)+A+TE زیگلر آلمان به صورت زیر می باشد.

(این جدول فقط پیشنهادی است و برای نتیجه گیری بهتر توصیه می شود از نظر کارشناسان محلی استفاده شود.)

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “کود کامل پودری N.P.K 18-18-18(+3)+A+TE”

Theme Settings