کودپاش و بذرپاش شارژی

Battery Spreader
  • عرض پاشش: قابل تنظیم تا 9 متر
  • ساعات کارکرد با یکبار شارژ: بیش از 12 ساعت
  • باتری: 12 ولت 8 آمپر

660,000 تومان

660,000 تومان