گنجشک پران

 • توپ صوتی (کلاغ پران) – کنترل الکترونیکی (تایمردار)

  تماس بگیرید

  توپ صوتی (کلاغ پران) الکترونیکی دارای یک مدار کنترلی ایست که می توانید با آن علاوه بر سرعت انفجار، زمان انفجارها را نیز تعیین کنید. یعنی اگر در طول روز نیاز به عملکرد در ساعات خاصی دارید می توانید تایمر را در آن زمان تعیین کنید. قابلیت عملکرد مدل های الکترونیکی به مراتب بیشتر از مدل های مکانیکی است.

 • توپ صوتی (کلاغ پران) – کنترل الکترونیکی – 3 پایه دار گردان (تایمردار)

  تماس بگیرید

  توپ صوتی (کلاغ پران) الکترونیکی دارای یک مدار کنترلی ایست که می توانید با آن علاوه بر سرعت انفجار، زمان انفجارها را نیز تعیین کنید. یعنی اگر در طول روز نیاز به عملکرد در ساعات خاصی دارید می توانید تایمر را در آن زمان تعیین کنید. قابلیت عملکرد مدل های الکترونیکی به مراتب بیشتر از مدل های مکانیکی است.

  نقش 3 پایه ی گردان در این دستگاه ها ایجاد امکان چرخش در آن است و سبب افزایش برد عملکردی آن می گردد.

 • توپ صوتی (کلاغ پران) 3 پایه دار

  تماس بگیرید

  کلاغ پران یا توپ صوتی وسیله ای است جهت دور کردن حیوانات مزاحم از محصولات کشاورزی و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله ای صدایی به بلندی 120 دسیبل یعنی معادل شلیک یک اسلحه ژ3 ایجاد می کند که سبب فراری دادن این حیوانات و پرندگان بدون آسیب رساندن به آنها می گردد.

 • کلاغ پران صوتی

  توپ صوتی (کلاغ پران) مکانیکی ساده

  تماس بگیرید

  کلاغ پران یا توپ صوتی وسیله ای است جهت دور کردن حیوانات مزاحم از محصولات کشاورزی و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله ای صدایی به بلندی 120 دسیبل یعنی معادل شلیک یک اسلحه ژ3 ایجاد می کند که سبب فراری دادن این حیوانات و پرندگان بدون آسیب رساندن به آنها می گردد.

Theme Settings